send link to app

Nutri AdvanceLibre

1,000 วันแรกของลูกน้อย คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการกำหนดศักยภาพและพัฒนาการ เพราะเป็นช่วงที่การทำงานของสมองส่วนของความจำ และการเรียนรู้พัฒนารวดเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดของลูกน้อย โภชนาการช่วงเริ่มต้นของชีวิตจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญยิ่ง เราจึงพัฒนาแอพพลิเคชั่น NutriAdvance ที่จะคอยอยู่เคียงข้างคุณแม่ เพื่อเป็นผู้ช่วยทั้งในด้านโภชนาการและด้านพัฒนาการตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนลูกน้อยอายุครบ 3 ขวบปี เพราะเราเข้าใจว่าในช่วงเริ่มต้นของชีวิต คุณแม่มีส่วนสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมที่มากกว่าเพื่อครรภ์ที่สมบูรณ์เพื่อให้คุณแม่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพัฒนาการทุกช่วงวัยของลูกน้อย แอพพลิเคชั่นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
NutriStart สำหรับคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์ไปจนถึงวันคลอด สนับสนุนความรู้โดยสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) NutriCheck สำหรับคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 3 ขวบปี สนับสนุนความรู้โดยชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ภายในแอพพลิเคชั่น มีเมนูต่างๆที่น่าสนใจ ดังนี้
Tracking
- เตรียมพร้อมด้านพัฒนาการ ด้วยข้อมูลและเครื่องมือที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของทั้งคุณแม่และลูกน้อย มาพร้อมกับเนื้อหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องขอคุณแม่ว่าพัฒนาการของลูกน้อยเป็นไปตามช่วงวัยหรือไม่
Recipes
- เตรียมพร้อมด้านโภชนาการ ด้วยคำแนะนำและเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับทั้งคุณแม่และลูกน้อย เพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมที่สุดตามช่วงวัย
Play & Learn
- เตรียมพร้อมด้านพัฒนาการ ด้วยเนื้อหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของลูกน้อย ในแต่ละช่วงวัยมีรูปแบบที่เข้าใจง่ายและข้อมูลครบถ้วนสำหรับการพัฒนาการรอบด้าน
Timeline
- เตรียมพร้อมลูกให้พร้อมทุกวัน ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณแม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทั้งตัวคุณแม่และลูกน้อยในแต่ละวันได้ง่ายๆ โดยการอัพโหลดรูป และตกแต่งด้วยดีไซน์ธีมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นบันทึกแห่งความรักและความผูกพันระหว่างคุณแม่และลูกน้อยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
Care Line
- เพื่อทุกการเตรียมพร้อมที่มากกว่าสำหรับลูกรัก ดูเม็กซ์แคร์ไลน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและโภชนาการจากดูเม็กซ์พร้อมให้คำปรึกษาเคียงข้างคุณแม่ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
เนื้อหาในแอพพลิเคชั่นนี้ เป็นเพียงคำแนะนำเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของแม่และเด็ก ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ ในการนำไปใช้ต่อ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงเพื่อให้มีผลทางกฏหมายใดๆได้